ยอดจำหน่ายไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลโลก 2018 ที่จังหวัดพะเยา เกินเป้าร้อยเปอร์เซ็นต์

ยอดจำหน่ายไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลโลก 2018 ที่จังหวัดพะเยา เกินเป้าร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยไปรษณีย์ในจังหวัดพะเยาได้รับยอดการจัดจำหน่ายจำนวน 1 ล้านฉบับ: ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพะเยา ได้ประชาชนชาวพะเยารวมถึงผู้สนใจต่างพากันเดินทางมาซื้อไปรษณียบัตร ...

http://fang.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php%3FID%3D180711122853