'กรมพลศึกษา' วอน 'จุฬา' เข้าใจหลังโดนขอคืนพื้นที่ปทุมวันทั้งหมดภายในปี 2565

ตามที่กรมพลศึกษาได้ทำสัญญาเช่าที่ดินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นที่ตั้งของกรมพลศึกษา ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ มาตั้งแต่ปี 2477 นั้น ล่าสุดทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ให้เช่าได้ส่งสัญญาเช่าที่ดินให้กับกรมพลศึกษา ผู้เช่าเพื่อเป็นที่ทำการของกรมพลศึกษา ...

https://www.matichon.co.th/sport-slide/news_1358337