4 ปี เลขาฯ ก.ล.ต. “รพี สุจริตกุล” ปรับปรุงตลาดทุนรับมือโลกยุคดิจิทัล

ผู้จัดการรายวัน 360 องศา - เลขาธิการ ก.ล.ต. เผยทำงานครบ 4 ปี พัฒนาตลาดทุนรอบด้าน หวังสร้างความเข้าใจประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุน พร้อมปรับเกณฑ์มาตรฐานการทำงานและการบังคับใช้เทียบเท่าต่างประเทศ ...

https://mgronline.com/stockmarket/detail/9620000014355